А. КАНИМЕТОВ атындагы №1 жалпы билим берүүчү гимназия - интернаты

Урматтуу окуучулар, бул жерден силер өзүңөргө керектүү видео сабактарды көрө аласыңар!